අධ්‍යපන

කෞතුකාගාරයේ අධ්‍යාපන අවකාශයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු !!!

ඔබට අත්හදා බැලීමට මෙම අවකාශයේ ප්‍රශ්නාවලිය සහ අන්තර්ක්‍රියාකාරී ක්‍රීඩා අඩංගු වේ.

අධ්‍යාපන ප්‍රශ්නාවලිය මඟින් 6 වන ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ පෙළපොත් වල පරිගණක ඉතිහාසය සහ තාක්ෂණයේ විකාශනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරේ.

ඔබගේ දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ප්‍රශ්නාවලිය අත්හදා බලමු !!!

අන්තර්ක්‍රියාකාරී ඉගෙනුම් ක්‍රියාකාරකම් සහ ප්‍රශ්නාවලිය වෙත ප්‍රවේශ වීමට, පහත බොත්තම ක්ලික් කරන්න:

අපගේ අධ්‍යාපන අවකාශය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කරුණාකර ඔබේ අදහස් / ප්‍රතිපෝෂණ / යෝජනා emuseum_edu@ucsc.cmb.ac.lk යොමු කරන්න .