හිටාචි GD – 5000 DVD (සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි) ධාවකය (1999)

Hitachi GD-5000 DVD Drive (1999)

පිරිවිතර

 • නිෂ්පාදන පෙළ: Hitachi GD
 • ආකෘතිය: 5000
 • අනුකූලතාව: PC
 • නිෂ්පාදකයා: Hitachi 
 • ජපානයේ නිපදවන ලදී
 • නිෂ්පාදිත වර්ෂය: 1999
 • අනුක්‍රමික අංකය: P91318722
 • ආචයන ධාවක වර්ගය: DVD-ROM
 • ගබඩා අතුරුමුහුණත: IDE
 • දෘශ්‍ය ගබඩා ආකෘති සාධකය: 5.25 “x 1/2H
 • කියවීමේ වේගය: 40x (CD) / 8x (DVD)
 • ස්වාරක්ෂක ප්‍රමාණය: 512 KB
 • මාධ්‍ය පැටවීමේ වර්ගය: තැටි
 • අනුකූල ප්‍රමිති: 2 වන පරම්පරාව, 3 වන පරම්පරාව, සීඩී-ඩීඒ, සීඩී-එක්ස්ඒ, සීඩී, කොඩැක් ෆොටෝසීඩී
 • සම්බන්ධක වර්ගය: 40 පින් IDC (40 pin IDC)

විස්තරය

හිටාචි GD-5000 යනු පස්වන පරම්පරාවේ DVD-ROM ධාවකයයි. ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක සහ ගබඩා පුස්තකාල නිෂ්පාදන(storage library products) සඳහා භාවිතා කිරීමට, කියවීමට පමණක් (read-only) සහ නැවත ලිවිය හැකි (rewritable) DVD ධාවක නිපදවන ලොව ප්‍රමුඛතම නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස එය හඳුනාගත හැකිය.

GD-5000, 1999 දී ලබා ගත හැකි වේගවත්ම DVD-ROM ධාවකය වන අතර, DVD-ROM සඳහා තත්පරයට මෙගාබයිට් 11.08 (MB) දක්වා දත්ත හුවමාරු අනුපාතයක් ද, CD-ROM සඳහා 6.0 MB / s (40X Max) යනාදී වශයෙන් සියලු වර්ගවල මාධ්‍ය සඳහා වැඩි දියුණු කළ දත්ත ප්‍රවේශ වේලාවන් ලබා ගත හැක. එයට සියලු වර්ගවල කර්මාන්ත සඳහා පූර්ව පටිගත කළ සහ පටිගත කළ හැකි මාධ්‍ය කියවීමේ අනුකූලතාවයක් ඇත.
DVD-ROM ධාවකය යනු පුද්ගලයන්ට සහ ව්‍යවසායයන්ට සියලු වර්ගවල දත්ත හුවමාරු කර ගැනීමට ප්‍රබල මෙවලමක් වේ. GD-5000 පැරණි, සංයුක්ත තැටිවල(legacy CDs) සහ සම්මත නැවත ලිවිය හැකි DVD මාධ්‍ය(standard rewritable DVD media) ආකෘතිවල සටහන් කර ඇති දත්ත වලට තනි ධාවකයක් හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි දැරිය හැකි මිලකට ඇති ධාවකයකි.

GD-5000 ට පහත දැක්වෙන මාධ්‍යයන්හි සම්පීඩිත තැටි සහ පටිගත කළ දත්ත කියවිය හැකිය.

 • DVD-RAM (නැවත ලිවිය හැකි(rewritable)) සහ DVD-R (පටිගත කළ හැකි(recordable)) ඒක පාර්ශවීය මාධ්‍ය.
 • තනි හා බහු ස්ථර DVD-ROM සහ DVD-Video. වීඩියෝ අන්තර්ගතය බැලීමට, පරිශීලක පද්ධතිවලට මෘදුකාංග හෝ දෘඩාංග ආධාරක MPEG-2 විකේතන(decoding ) හැකියාව තිබිය යුතුය.
 • CD-ROM, CD-R / RW, PhotoCD, Audio, සහ වීඩියෝ සංයුක්ත තැටි(Video CD) ඇතුළුව සියලුම කලින් පටිගත කළ හැකි සහ ලිවිය හැකි සංයුක්ත තැටි.

ධාවකය පුද්ගලික පරිගණක කර්මාන්තයේ සම්මත IDE / ATAPI බස් අතුරුමුහුණත භාවිතා කරන අතර එය වේගවත් හුවමාරු අනුපාත(burst transfer rates) 33.3 MB / s (Ultra DMA Mode 2) සහ 16.6 MB / s (PIO Mode 4) සඳහා සහය දක්වයි. එහි වේගවත් (8X) දත්ත හුවමාරු අනුපාතයට අමතරව, DVD මාධ්‍ය කියවීමේදී GD-5000 සාමාන්‍ය දත්ත ප්‍රවේශ ප්‍රමාදය (data access latency ) 120 ms සහ CD මාධ්‍ය කියවීමේදී 90ms වේ. DVD-RAM මාධ්‍ය කියවන විට දත්ත හුවමාරු අනුපාතය 1.38 MB / s වේ.