එල්මෝ පොදු කාර්ය ප්‍රක්ෂේපකය HP – 2850 සූර්ය බල

ELMO OVERHEAD PROJECTOR HP-2850 SOLAR

පිරිවිතර

 • බල ප්‍රභවය: AC තනි අදියර 50 / 60Hz
 • විවරය ප්‍රමාණය: 285 x 285 mm (අඟල් 11.2 x 11.2)
 • ප්‍රක්ෂේපණ කාච: මි.මී. 289-330 (අඟල් 11.4-13.0), මූලද්‍රව්‍ය 3 (විචල්‍ය නාභිගත වර්ගය)
 • විශාලනය: x3.5 සිට x10.5 දක්වා
 • ප්‍රක්ෂේපණ දුර: මීටර් 1.26 සිට 3.74 දක්වා (අඩි 4.1 සිට 12.3 දක්වා)
 • රූප ප්‍රමාණය: මීටර් 1.00 සිට 3.00 දක්වා (අඩි 3.3 සිට 9.8 දක්වා)
 • ප්‍රක්ෂේපිත ද්‍රව්‍ය: විනිවිදභාවය, ලිවීමේ රෝල් සහ  LCD පැනලය
 • ප්‍රක්ෂේපණ ලාම්පුව: 400W ලෝහ හැලයිඩ් ලාම්පුව
 • ආලෝක ප්‍රතිදානය: ලුමන් 5,000 කට වඩා
 • වැඩි / අඩු ලාම්පු ස්විචය: සපයා ඇත
 • ආනති කෝණ සැකසුම: 20° දක්වා
 • බලෙන් වායු සිසිලනය: තිළැලි (Built-in)
 • ආරක්ෂිත ඉන්ටර්ලොක් ස්විචය: ප්‍රොජෙක්ටරය අධික ලෙස රත් වුවහොත් ආරක්ෂිත තාප කැපුම් ස්විචය මඟින් පහන සඳහා විදුලිය ස්වයංක්‍රීයව විසන්ධි කරනු ලබයි.
 • බර: කිලෝ 10.5 කි
 • මාන: 129 x 523 x 384 mm (නැමුණු), 705 x 523 x 384 mm (එකලස් කරන ලද)

එහි ජනප්‍රියතාවයට හේතු වන ප්‍රධාන ලක්ෂණ

 • 400W ලෝහ හැලයිඩ් ලාම්පුව විශිෂ්ට දීප්තියක් සහ පැහැදිලිබවක් නිපදවයි. සාමාන්‍ය සේවා කාලය පැය 500ක් වීම ආර්ථිකමය වශයෙන් වාසි ගෙන දෙන්නක් වේ.
 • ප්‍රක්ෂේපණ ලාම්පුව ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට ඇති පහසුව.
 • පහසුවෙන් රැගෙනයාමට ඇති හැකියාව.
 • සැකසීමට ඇති පහසුව.
ELMO OVERHEAD PROJECTOR HP-2850 SOLAR
ELMO OVERHEAD PROJECTOR HP-2850 SOLAR
ELMO OVERHEAD PROJECTOR HP-2850 SOLAR