කොළඹ විශ්ව විද්යාලයේ පරිගණක කෞතුකාගාරය දියත් කිරීම

කොළඹ විශ්වවිද්යාලයේ විද්යා හා කලා පීඨයන් සහ විශ්ව විද්යාලයීය පුස්තකාලය ස්ථාපිත කොට වසර 100ක් පිරීම අනුස්මරණය කිරීම නිමිත්තෙන් කොළඹ විශ්ව විද්යාලයීය පරිගණක අධ්යයනායතනය විසින් “කොළඹ විශ්ව විද්යාලයේ පරිගණක කෞතුකාගාරය” එහි පරිශ්රයේදී එළිදක්වනු ඇත. මීට සමගාමීව ශ්රී ලංකාවේ පළමු වරට emuseum.cmb.ac.lk මගින් සම්බන්ධ විය හැකි ඊ-කෞතුකාගාරයක් ද ඇරඹේ. මෙය කොළඹ විශ්ව විද්යාලයේ උපකුලපති ජ්යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය චන්ද්රිකා විජයරත්න මහත්මිය විසින් 2021 ජනවාරි 21 වන දින කොළඹ විශ්ව විද්යාලයීය පරිගණක අධ්යයනායතනයේදී ආරම්භ කරනු ඇත.

කොළඹ විශ්වවිද්යාලය පරිගණක ඉගැන්වීම සදහා වසර 50 කට වඩා වැඩි කාලයක් පුරා කරන ලද සේවාව මේ වසරේ විශ්ව විද්යාලයීය ශත සංවත්සර සැමරුම් සමග සනිටුහන් වේ. කොළඹ විශ්ව විද්යාලය 1967 තරම් ඈත කාලයකදී පවා විද්යා විෂය මාලාවේ අනිවාර්ය අංගයක් ලෙස පරිගණක අධ්යාපනය පිළිගනු ලැබූ කලාපයේ ප්රධාන විශ්ව විද්යාල අතලොස්සෙන් එකක් වන අතර කොළඹ විශ්ව විද්යාලයීය පරිගණක අධ්යයනායතනය විසින් එම උරුමය පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ.

අනාගත පරපුරට පරිගණක පරිණාමය පිළිබඳ දැනුම ලබා දීම සඳහා ඉඩ සලසන මෙම කෞතුකාගාරය මහජනයාට අතථ්ය අත්දැකීමක් ලබා දෙනු ඇත.