ෆ්‍රිඩ්න් EC – 132 විද්‍යුත් ගණක යන්ත්‍රය (1965)

Friden EC-132 Electronic Calculator (1965)
 • Developer: Robert Ragen
 • Manufacturer: Friden Calculating Machine Company (Friden, Inc.)
 • Released in: April 7, 1965.

සුවිශේෂී ලක්ෂණ

 • වර්ග මූලයක් සහිත යතුරු දහයක විද්‍යුත් ඩෙස්ක්ටොප් කැල්කියුලේටරය.
 • රෙජිස්ටර් හතරේ අන්තර්ගතය ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා වැතතෝය කිරණ නලය භාවිතා කරයි.

තාක්ෂණික තොරතුරු

 • හැකියාවන් – කාර්යයන් 4 ක්, මතකය, වර්ග මූලය.
 • දර්ශනය – කැතෝඩ කිරණ නළය භාවිතා කරමින් අක්ෂර 12 බැගින් පේළි 4 ක්
 • ප්‍රමාණය – 460 mm x 600 mm x 260 mm (18 “x 24” x 10 “).
 • බර – කි.ග්‍රෑ 19 (රාත්තල් 42).
 • තාක්ෂණය – තනි ට්‍රාන්සිස්ටර සහිත පුවරු 8 ක් (ප්‍රධාන වශයෙන් 2N1304 (NPN) සහ 2N1305 (PNP) මිශ්‍ර-හන්දිය ජර්මනියම් ට්‍රාන්සිස්ටර, සහ 2N2635
 • ට්‍රාන්සිස්ටර) පුවරු 8 ක් මත 290 mm x 170 mm (11.5 “x 7”), සහ රේඛීය මතකය 

විස්තරය

ෆ්‍රීඩන් 132 ඉලෙක්ට්‍රොනික් කැල්කියුලේටරය නව්‍ය, සාර්ථක ෆ්‍රීඩන් 130 හි අනුප්‍රාප්තිකයා ලෙස සැලකිය හැකිය. ඉතිහාසයට අනුව, වාණිජමය වශයෙන් ලබා ගත හැකි පළමු නිශ්චල (solid state) ඩෙස්ක්ටොප් ඉලෙක්ට්‍රොනික් කැල්කියුලේටරය ෆ්‍රීඩන් EC-130 ය. 132 සහ 130 ඉලෙක්ට්‍රොනික් කැල්කියුලේටර අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස නම් 132 හි එක්-යතුරු ස්වයංක්‍රීය වර්ග මූල ශ්‍රිතය, අතිරේක ස්ථාවර දශම ලක්ෂ්‍ය සැකසුම් සහ ප්‍රතිලෝම පෝලන්ත අංකනය වෙනස් කිරීම වැනි ලක්‍ෂණ ය. තොගයේ ඉහළ අගය (stack top) ඉවත් කරන විට, තොගයේ ඉහළ අගය ස්වයංක්‍රීයව 3 වන රෙජිස්ටරයට අනුපිටපත් වේ. එම අතිරේක ලක්ෂණ සමඟ 132 කැල්කියුලේටරය වර්ග මූල හෝ නියත මෙහෙයුම් නිතර අවශ්‍ය වන විද්‍යාත්මක යෙදුම් සඳහා වඩාත් සුදුසු විය. අතිරේක අංග හැරුණු විට 132 හි සමස්ත නිර්මාණ ශිල්පය සහ සැලසුම මූලික වශයෙන් 130 ට සමාන විය. 1965 අග භාගයේදී ෆ්‍රීඩන් ඉංජිනේරුවන් තේරුම් ගත්තේ යන්ත්‍රයේ ඇති කවුන්ටර හතරෙන් එකක් ඉවත් කර තර්කනය සරල කිරීමෙන් සැලසුම් වෙනස් කිරීමට හැකියාවක් ඇති බවයි. අනුක්‍රමික අංක 3902 ට පෙර ෆ්‍රීඩන් 132 කැල්කියුලේටරය ෆ්‍රීඩන් 130 ට සමාන කවුන්ටර සතරේ නිර්මාණ ශිල්පය භාවිතා කර ඇත. අනුක්‍රමික අංක 3902 ට පසු “කවුන්ටර තුනක්” නිර්මාණ යන්ත්‍ර භාවිතා විය.