පැනසොනික් LF – D201 DVD (සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි) ධාවකය (2001)

Panasonic LF-D201 DVD Drive (2001)

පිරිවිතර

 • නිෂ්පාදකයා: පැනසොනික්
 • ආදර්ශ අංකය: LF-D201
 • ජපානයේ නිපදවන ලදී
 • නිෂ්පාදිත වර්ෂය: 2001
 • අනුක්‍රමික අංකය: JF14030262
 • වර්ගය: DVD-RAM
 • ගබඩා වර්ගය: DVD-RAM / කාට්රිජ්
 • ආකෘති සාධකය: 5.25 “
 • ස්වාරක්ෂක: 1 MB
 • අතුරුමුහුණත: SCSI
 • මාන: 146 x 196 x 41 මි.මී.
 • අනුකූල ප්‍රමිති: CD-DA, CD-XA, CDi, Kodak PhotoCD
 • මෙහෙයුම් පද්ධතිය: මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් NT4.0, මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් 95/98

විස්තරය

9.4GB ද්විත්ව පාර්ශවීය / 4.7GB ඒක පාර්ශවීය / 5.2GB ද්විත්ව පාර්ශවීය / 2.6GB ඒක පාර්ශවීය DVD-RAM තැටි කියවීම / ලිවීම පැනසොනික් LF-D201 මගින් සිදු කරයි. දැනට පවතින DVD ආකෘති (DVD-ROM, DVD-R, DVD-වීඩියෝ) සහ සීඩී මාධ්‍ය ද ධාවකය කියවයි.

LF-D201 2001 දී ජපානයේ පැනසොනික් විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලදී. පරිගණක සහ පර්යන්ත උපාංග අතර භෞතිකව දත්ත සම්බන්ධ කිරීම සහ මාරු කිරීම සඳහා කුඩා පරිගණක පද්ධති අතුරුමුහුණතක් (SCSI) එහි ඇත. ස්වාරක්ෂක ප්‍රමාණය(Buffer size) 1MB වන අතර මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් NT 4.0, මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් 95/98 සඳහා සහය දක්වයි.

මෙය ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සඳහා එක් පේළියක අතුරු මුහුණතක් සපයයි. දෘශ්‍ය ගබඩාවේ ආකෘති සාධකය 5.25 “x 1/2 H විය යුතුය.