ස්තූතිය

දින 13ක කාලයක් ඇතුලත නිදි වරමින් කැපවීමෙන් වැඩකළ  100 අධික සාමාජිකයන්  රැසකගේ දායකත්වයෙන් සිදුකල මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙහි අවුරුදු 50කට අධික පරිගණක ඉතිහාසය විදහාපාන භෞතික හා ඊ-කෞතුකාගාරය දැයට දායාද කිරීමට හැකිවූ බව ඉතා සතුටින් සිහිපත් කිරීමට කැමෙත්තෙමු.

 • දිවංගත විද්‍යාජෝති මහාචාර්ය වී. කේ. සමරනායක මහතා විශ්වවිද්‍යාලයට, UCSC ආයතනයට   සහ ජාතියට සිදු කළ අනගි මෙහෙවර කෘතඥතා පූර්වකව සිහිපත් කරමු.
 • මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීම සහ සහයෝගය දැක්වීම පිළිබඳව උපකුලපති ජ්‍යේෂ්ඨ මහාචාර්ය චන්ද්‍රිකා එන්. විජයරත්න මහත්මියට විශේෂයෙන්  ස්තුති වන්ත වෙමු.
 • මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීම පිළිබඳව කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයයේ   මූල්‍යාධිකාරී, ලේඛකාධිකාරී, පීඨාධිපතිවරුන්ට සහ ආයතනවල අධ්‍යක්ෂ මහත්ම මහත්මීන්ට, ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපාධිපතිතුමන්ට සහ පරිපාලන නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන්ට ස්තුති වන්ත වෙමු.
 •  මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීම වෙනුවෙන් දිවංගත විද්‍යා ජ්‍යෝති මහාචාර්ය වී. කේ. සමරනායක මහතාගේ බිරිඳ, සමරනායක මහත්මියට.
 • මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීම පිළිබඳව හිටපු UCSC ආයතනයෙහි CSC සම්බන්ධීකාරක ගර්ටි ගමගේ මහත්මියට.
 • මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා නායකත්වය සැපයු සහ කණ්ඩායම් දිරිමත් කල  අප ආයතනයෙහි අධ්‍යක්‍ෂක මහාචාර්ය කේ. පී. හේවාගම මහතාට.
 • දිවංගත විද්‍යාජෝති මහාචාර්ය වී. කේ. සමරනායක මහතාගේ නායකත්වය යටතේ වටිනා භාණ්ඩ එකතු කොට සංරක්ෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීම පිළිබඳව හිටපු UCSC ඉංජිනේරු අංශ ප්‍රධානී කීර්ති ගුණතිලක මහතාට විශේෂ ස්තූතිය. මින් පෙර ICT ශ්‍රවනාගාරයෙහි තිබි කෞතුකාගාර ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගුණතිලක මහතාට ස්තුතිවන්ත වෙමු
 • මෙම ව්‍යාපෘතියට ඉමහත් දායකත්වයක් ලබා දුන් සහ භෞතික හා ඊ-කෞතුකාගාරය තුළින් ඔබට දැක ගත හැකි ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය ද්‍රව්‍යවලින් යුත් විශාල ලේඛනාගාරයක් සුපරික්ෂාකාරීව නිර්මාණය කළ ආචාර්ය නන්දසාර මහතාට විශේෂ ස්තූතිය.
 • උපදේශක මණ්ඩලය – ජ්‍යේෂ්ඨ මහාචාර්ය එන්.ඩී.කොඩිකර, ආචාර්ය නලීන් රණසිංහ, ආචාර්ය එස්.ටී. නන්දසාර යන මහත්වරු
 • භෞතික කෞතුකාගාරය සඳහා වාස්තු විද්‍යාත්මක උපදෙස් සඳහා චානා සමරසිංහ මහත්මිය.
 • ආචාර්ය සමන්ත මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් මාධ්‍ය කණ්ඩායම – ආචාර්ය තිලිණ, අමිල, අංජලී, අශින්ත, ගීතිකා, තරිඳු, පසිඳු, ඉසුරු, හිරුණි, කුලනි, හම්සා සහ දුෂානි
 • භාෂා පරිවර්තන කණ්ඩායම් සම්බන්ධීකරණය හා ඩිජිටල් කෞතුකාගාරයේ අන්තර්ගත සංවර්ධනය සඳහා කෙනත් තිලකරත්න මහතා
 • වෙබ් අන්තර්ගත සංවර්ධන කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධීකරණය කිරීමේ අභියෝගාත්මක කාර්යය ඉටු කිරීම සඳහා අන්තර්ගත සංවර්ධන කණ්ඩායම් නායකයන් වන තරිඳු, අමාලි සහ හිරුණි මහත්ම මහත්මීන් සහ එහි කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් වන දසුන්, ලක්ෂිකා, ඉෂානි, උපුල්, ඉසුරි, නිලුක්ෂිනි, සිතාරා, කම්සා, චොබෝධි, මහේෂිකා, ආචාර්ය අසංක, දුෂාන්, දුෂානි, ඉසුරු, පියුමි, කාවින්ද, රොෂාන්, සඳුනි, දිනූජා, ලක්ෂානි, නිමාලි, රංගන, අමාලි, කෝකිලා, තිසරණි, අංජලී, ගයනි, කුළනි, සංජානි, තුසර, පසිඳු, ශවින්ද්‍ර, සහ රවී.
 • වෙබ් අඩවි නිර්මාණය හා සංවර්ධනය සඳහා ඉමහත් දායකත්වයක් ලබා දුන් තරින්ද්‍ර මහතා
 • ආචාර්ය ඉනෝෂා හෙට්ටිආරච්චි මෙනවිය විසින් මෙහෙයවන ලද අධ්‍යාපන අවකාශය සහ එහි කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් වන පියුමිකාවින්දඉසුරිනිලුක්ෂිනිකම්සාහම්සාතිසරණිආචාර්ය අසංකඉෂානිදුෂානිකෝකිලාදිනූජාමධුරංගරොෂාන්චොබෝධිසිතාරා, මහේෂිකාසඳුනි, නිමාලිරංගනදසුන්කුලනිශවින්ද්‍රලක්ෂිකා, දුෂාන්අංජලී, පසින්දු, ලක්ෂනී, ගයානි, සංජානි ඇතුළු පිරිස
 • මලික් මහතා සහ දුෂානි පෙරේරා මහත්මියගේ නායකත්වයෙන් යුත් ඉංග්‍රීසි භාෂා සමාලෝචන කණ්ඩායම
 • ආචාර්ය රන්දිල්, විරාජ් සහ චමිල යන මහත්වරුන්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් සිංහල භාෂා පරිවර්තන කණ්ඩායම – කණ්ඩායම් සාමාජිකාවන් වන සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ නිකිණි සහ මියුරි මෙනෙවියන්
 • නිලුක්ෂිනි රාජකුමාර් මහත්මිය සහ හම්සවසිනි මහත්මියගේ නායකත්වයෙන් යුත් දෙමළ පරිවර්තන කණ්ඩායම – සාමාජිකයන් වන කම්සා, ෂර්මා සහ ප්‍රසන්න මහතා
 • ප්‍රභාෂ් කුමාරසිංහ මහතා විසින් මෙහෙයවන ලද ඡායාරූපකරණය සහ ඩිජිටල් ප්‍රතිසංස්කරණ කණ්ඩායම, කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් වන ෂවින්ද්‍ර, කාවින්ද, මධුරංග, අශින්ත යන මහත්වරු
 • ඉංජිනේරු අංශයේ නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී, ඒ. එච්. ලියනගේ මහත්මිය සහ තාක්ෂණික සහය ලබාදුන් දමිත මහතා සහ සඳරුවන් මහතා.  දැඩි කැපවීමෙන් සේවාව ලබාදුන් ධනුෂ්ක, අකිල, ජනක, මලිත, නාලක, අරුණ, සාගරිකා, ඕෂධ, දිලංක, සම්පත් යන මහත්ම මහත්මීන්ගෙන් යුත් සහය කාර්ය මණ්ඩලයෙහි සේවාව විශේෂයෙන් ඇගැයීමට කැමැතෙමු.
 • මෙම ව්‍යාපෘතියට සහය ලබා දුන් හා දායක වීම සඳහා කනිෂ්ඨ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය දිරිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආචාර්ය ජීවනි ගුණතිලක මහත්මිය.
 • මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් සැපයු හා සහය ලබා දුන් ආචාර්ය අජන්ත අතුකෝරාල   මහතා
 • නියෝජ්‍ය  මූල්‍යාධිකාරී ඊ. එම්. ගුණරත්න මහතාගේ නායකත්වය යටතේ මූල්‍ය අංශය විසින් සපයන ලද සහාය
 • නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී කේ.කේ.කේ ධර්මතිලක මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් ලද පරිපාලන සහාය
 • ආචාර්ය තිලිණ, ආචාර්ය නලීන් සහ අමිලා මහත්මියගේ සහය ඇතිව ආචාර්ය මංජු මහතා විසින් මෙහෙයවනු ලැබූ ප්‍රචාරක කණ්ඩායම
 • ආචාර්ය තිලිණ, අශින්ත, අංජලී, ගීතිකා, හිරුණි, දුෂානි, හසබසිනි, ඉසුරු, තරිඳු, ආචාර්ය නන්දසාර යන මහත්ම මහත්මීන් විසින් මෙහෙයවනු ලැබූ සජීවී වීඩියෝ සජීවී වෙබ් විකාශන කණ්ඩායම
 • ආචාර්ය තිලිණ, කවින්ද මහතා සහ ආචාර්ය ඉනෝෂාගේ සහාය ඇතිව උපුල් රත්නායක මහතා විසින් මෙහෙයවන ලද 3D අතථ්‍ය චාරිකාව නිර්මාණය කිරීම
 • IOT යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය – විනුර මහතා
 • අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ රේණුකා, මල්ෂා සහ අකිල යන මහත්ම මහත්මීන් විසින් සපයන ලද ප්‍රවර්ධන සහාය සහ නිශාන්ත මහතා සහ සඳනි මහත්මිය.
 • ලාල්, විමල් සහ සරත් විසින් ලබා දුන් සියලුම සහයෝගය
 • විශ්ව සහ සංජීව විසින් සපයන ලද සහය
 • ගාමිණී, ආරියසේන සහ ශ්‍රියානි යන ආරක්ෂක කාර්ය මණ්ඩලය
 • ව්‍යාපෘතියට ඍජුව හෝ වක්‍රව දායක වූ සියලුම ජ්‍යේෂ්ඨ අධ්‍යයන, පරිපාලන සහ සහායක කාර්ය මණ්ඩලය
 • දැක්වූ සහයෝගය වෙනුවෙන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ 100 වන සංවත්සරය සංවිධානය කිරීමේ කමිටුව
 • සමස්ත ඩිජිටල් හා භෞතික කෞතුකාගාර සංකල්පය සැලසුම් කිරීම සහ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණය වෙනුවෙන් ආචාර්ය ප්‍රසාද් විමලරත්න මහතා