යමහා CD (සංයුක්ත තැටි) රයිටරය

Yamaha CD Writer

පිරිවිතර

  • මාදිලි අංකය: CRW8824SX
  • උපකරණ වර්ගය: පටිගත කළ හැකි CD / නැවත ලිවිය හැකි ධාවකය
  • නිෂ්පාදනය: යමහා කෝපරේෂන්
  • සහාය දක්වන ආකෘති: CD-DA, CD-G, CD TEXT,  CD-ROM (*1), Mixed Mode CD-ROM, (CD-ROM + CD-DA), CD-ROM XA (*1), Photo CD (*1), Video CD, CD-i, CD EXTRA

විස්තරය

CRW8824SX ධාවකය සතුව ඇති ලක්ෂණ කිහිපයක් අතර, එය වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීමට හේතු වන්නේ එහි අධික වේගයයි. CRW8824SX භාවිත කරමින්, CD-R / RW තැටි 8X වේගයෙන් ලිවීමට / නැවත ලිවීමට හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, ආසන්න වශයෙන් විනාඩි 10කින් ශ්‍රව්‍ය තැටියක් (මිනිත්තු 74 / 650Mb) නිර්මාණය කළ හැකිය. එසේම, 24X වේගයෙන් දත්ත කියවීම සඳහා සහය දක්වයි. ධාවකය පුළුල් පරාසයක තැටි සමඟ අනුකූල වන අතර 700 Mb තැටි සඳහාද සහාය වේ.

ඊට අමතරව, යමහාහි හිමිකාර ශුද්ධ -කලා ලේසර් පද්ධතිය (මෙය ලේසර් කදම්භයේ කලා නිරෝධනය අඩු කරන තාක්‍ෂණයකි, එමඟින් එය තැටියේ නිවැරදිව බැබළෙයි) නිවැරදිව සංඥා පටිගත වීමට ඉඩ සැලසීමට ජිටර් අගයන් (මෙය පටිගත කිරීමේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ මිනුමකි. මෙම තාක්ෂණය භාවිතා නොකරන වෙනත් යමහා ආකෘති සමඟ සසඳන විට මෙහිදී එය 25% කින් වැඩි කර ඇත.) වැඩි දියුණු කරයි. මීට අමතරව, 4Mb ස්වාරක්ෂක මතකය සහ ධාවනය වන OPC තාක්‍ෂණය (නිෂ්පාදකයාට අනුව පටිගත කිරීමේ ලාක්ෂණිකයන්ගෙන් CD-R/ RW තැටි එකිනෙකට වෙනස් වන අතර, දත්ත ලිවීම සදහා අවශ්‍ය ලේසර් ප්‍රතිදානය තැටිය අනුව වෙනස් වේ. මෙම තාක්ෂණය මෙම ගැටලුව විසඳන්නේ දත්ත ලියන තැටියේ ද්‍රව්‍යය අනුව ස්වයංක්‍රීයව ලේසර් ප්‍රතිදානය සැකසීමෙනි.) ලිවීමේ විශ්වසනීයත්වය වැඩි කරයි.

තවද, මෙම ධාවකය සීඩී ටෙක්ස්ට් ලක්ෂණයෙන් සමන්විත වන අතර එමඟින් ශ්‍රව්‍ය සංයුක්ත තැටියකට පාඨ දත්ත එක් කිරීමට ඉඩ ලබා දේ.